• Pa tallat
 • Baldana d'arròs
 • Baldana de ceba
 • Vimblanc
 • Panoli, caoca de panoli
 • Pastisset de cabell d'àngel
 • Coqueta panadò
 • Coqueta de sagí, ensaginades, corassons
 • Capseta, ametllat
 • Cóc de brossat
 • Cóc de massanes de l'agredolç
 • Periquillo d'ulldecona
 • Rollets, rodots, redots
 • Garrofetes del papa luna
 • Punyeta de roquetes
 • Torró de xerta

 

Més informació a  www.idece.es